13.ISC

13th International Solving Contest (ISC)
13. Starptautiskās Risināšanas sacensības

REZULTĀTI LATVIJĀ

Rezultātus visā pasaulē var redzēt WFCC vietnē, bet Latvijas rezultāti ir šeit:

Mūsu uzvarētāji!

VISPARĒJĀ INFORMĀCIJA

1. KATEGORIJA 2. KATEGORIJA JUNIORU KATEGORIJA
UZDEVUMI Grūtāki Vieglāki Visvieglākie
DALĪBA Jebkurš (domāts risinātājiem ar pieredzi) Bez reitinga vai ar reitingu <1700 Dzimušie pēc 29.01.2004
IETEKMĒ REITINGU
KĀRTAS 2 2 1
STUNDAS 4 4 2
UZDEVUMU SKAITS 12 12 6
ŽANRI #2, #3, #n, h#, s#, etīde #2, #3, #n, h#, s#, etīde #2, #3, etīde
SĀKUMS 12:00 12:00 14:30
ATBILŽU LAPA paraugs paraugs paraugs

Kā pierakstīt risinājumus:

  • 2#: jādod tikai ievadgājiens;
  • 3# un n#: ievadgājiens, iespējams drauds un visi varianti līdz pat un ieskaitot balto iepriekšpēdējo gājienu;
  • Etīdes: visi gājieni līdz acīmredzamai uzvarai vai neizšķirtam;
  • H#: visi gājieni visos risinājumos;
  • S#: ievadgājiens, iespējams drauds un visi varianti līdz un ieskaitot balto iepriekšpēdējo gājienu.

Noteikumu oriģināls angliski

Katrs uzdevums ir vērts 5 pukntus, jūsu rezultāts is punktu summa. Punktu skaitiem sakritot, ņem vērā izterēto laiku.

Var iepazīties ar oficiālo informāciju WFCC lapā: http://www.wfcc.ch/solving/ (angliski). Turpat var apskatīties arī uzdevumus no visām iepriekšējām ISC sacensībām.

Comments are closed.